Kurulumu yaklaşık 1 senede tamamlanan mezbaha, günde 3.000 küçükbaş ve 500 büyükbaşlık kesim kapasitesiyle Afrika’nın en büyüklerinden biri niteliğinde. Cantek teknolojisiyle üretilen ve kurulan modern mezbaha, Afrika’nın gıda verimliliğine ve gıda güvencesine önemli katkıda bulunacak, örnek teşkil edecek. Bir yandan Afrika halkının ciddi bir bölümünün ekonomik ve hijyenik ete sürekli ulaşabilmesini sağlarken bir yandan da kaynakların etkili değerlendirmesinin ve birçok ülkeye ihracat yapılmasının önünü açacak.