POLİTİKALARIMIZ VE YÖNETİM TAAHHÜDÜMÜZ

İnsanın en temel hakkı olan sağlıklı ve ekonomik gıdaya sürekli erişimin sorun olmaktan çıkması gerektiğini düşünüyoruz.

Tükettiğimiz gıdaların en mükemmel tekniklerle muhafaza edilmesi ve işlenmesi için çevreye duyarlı teknolojiler üretiyor, dünyada gıda güvencesi bilincini artırmak için eğitici eserler geliştiriyor ve tüm dünya ile paylaşıyoruz.

Sürdürülebilir başarının; yenilikçi bir anlayışla, sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan yönetim sistemleri, maliyet yönetimi, gelecekteki başarının endüstri 4.0 ve esnek üretimden geçtiğine inanıyoruz.

Cantek Group olarak;

 • Türkiye’nin ve CANTEK Group firmalarının adını dünyaya daha çok duyurmak, sektörümüze doğru ve en uygun çözümleri hızlı biçimde oluşturmak,
 • Stratejik hedefler doğrultusunda iş birliği içinde olduğumuz tüm tarafların beklentilerini karşılamak,
 • Uluslararası hijyen kuralları ve Helal sertifikasyon şartlarına uymak,
 • Gıda güvenliği yönetim sisteminin geliştirilmesinde ilk basamak olarak süreçlerin ele alınmasında üstün teknolojiler kullanmak ve katkı sağlamak,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla inovasyon uygulamalarını hayata geçirmek,
 • Çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimlerle performans düzeyini sürekli yüksek tutmak, kalite bilincini yaygınlaştırmak ve ortaya çıkabilecek riskleri değerlendirerek uygunsuzlukların önüne geçmek,
 • Süreçlerimizi, Müşteri Memnuniyeti, Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliği yönetim sistemleri ile bütünleşik bir şekilde yöneterek bulunduğumuz sektörlerde kalite anlayışımızla lider bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmak,
 • Müşteri odaklı bir ekip olmak,
 • Deneyimlerimizi ve sahip olduğumuz tüm kaynaklarımızı, müşterilerimizden aldığımız geri bildirimleri, gizlilik prensibi doğrultusunda tarafsız, adil olarak kısa sürede "Müşteri Memnuniyeti"ne dönüştürmek ve çözümleri kalıcı kılmak,
 • Çevre dostu ürünler tasarlama, kullanma ve hizmetler gerçekleştirme sorumluluğuyla;
  • Faaliyetlerimizde kullanılan doğal kaynakları ve enerjiyi akılcı kullanmak,
  • Kirliliğin kaynağında önlenmesi için etkin süreçler oluşturmak,
  • Tüm paydaşlarımıza sürdürülebilir çevre koşulları ile ilgili her türlü bilgi ve desteği sağlamak,
  • Yatırımlarımızda ve süreçlerimizde çevre bilinci ile hareket etmek,
  • Günümüzdeki küresel ısınma ve iklim değişikliği tehditlerini azaltacak faaliyetlerle gelecek nesillere özenle korunmuş bir çevre bırakmayı amaçlıyoruz.

Uluslararası ve ulusal yasalarla her türlü mevzuat şartlarına uyum çerçevesinde ürün kalitesini sürekli geliştirmeyi hedefliyor ve tüm faaliyetlerimizi bu politikamıza uygun olarak yürütmeyi taahhüt ediyoruz.