Özellikle 1950’li yıllardan sonra hızla artan dünya nüfusu, 2019’da 7,5 milyarı geçmiş durumdadır. Bu artışın beraberinde getirmiş olduğu en büyük problem, beslenme ve gıda sorunudur. Bu sorunun çözümünde tavuk eti önemli bir rol oynamaktadır. Dünyada üretilen tavuk miktarı yıllık 110 milyon tona yaklaşmıştır. 2020 yılından sonra, dünya üzerinde en fazla üretilen et türü olması beklenmektedir.

Tüketim talebinin yüksek olması ve buna bağlı olarak üretim miktarlarının sürekli artması, endüstriyel kesim ve paketleme tesislerinin gelişmesine sebep olmuştur. İhtiyaçların zamanında karşılanabilmesi için Cantek; teknolojik, hızlı, verimli ve otomasyon sistemlerinin ön planda olduğu anahtar teslim endüstriyel kesim ve işleme tesisi projeleri sunmaktadır. Bunların yanında, mobil kesimhane projelerimiz de bulunmaktadır.

Cantek; yenilikçi, sürdürülebilir ve kullanıcıya özel çözümlerle modern, teknolojik, çevreye duyarlı ve verimli tavuk tesisleri geliştirerek, kullanıcıyı yüksek başarıya taşımayı amaçlamaktadır.

Endüstriyel tavuk kesim ve işleme tesislerinde güçlü bilgi - birikime ve üretim esnekliğine sahip olan CANTEK,

  • Proje danışmanlık
  • Kesimhane ekipmanları imalatı
  • Bakım/montaj
  • Revizyon ve yedek parça

hizmetleri vermektedir. Bunun yanında benzersiz enerji tasarrufu sağlayan soğutma teknolojisiyle işletmeye büyük verimlilik katar. Cantek, alanında özel eğitimli idari ve teknik ekipleriyle olası tüm servis ve tesis geliştirme ihtiyaçlarına göre yerel ve hızlı çözüm üretebilmektedir.

  • Helal kesime uygun makine veya el ile kesim
  • Otomatik / manuel iç çıkarma hattı
  • Su ile soğutma/hava ile soğutma
  • Parçalama/Tasnifleme/Paketleme

gibi hizmetlerin tamamına en uygun çözümleri getiren Cantek, tavuk mezbahası ve tavuk işleme tesisleri kurulumunda uluslararası alanda deneyim sahibidir. Projelendirme, üretim, montaj, servis, garanti ve uzaktan izleme hizmetlerini tek elden sunar.


Size en uygun ve yenilikçi çözümü sunuyoruz