Can Hakan KARACA

İlk günden beri kaybetmediğimiz heyecanla soğutma sektörüne devrimsel yenilikler kazandırmaya devam ediyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojilerle bugün, yalnızca Türkiye’nin değil; dünyanın en çok güvendiği markalardan biriyiz.

Verimlilik ve Güvenilirlik

Octosense Intelligent Refrigeration System-IRS (Akıllı Soğutma Makinesi Kumanda Sistemi) ile benzersiz enerji tasarrufu sağlamamız, 75’in üzerinde ülkede hayata geçirdiğimiz projelerde partnerlerimiz için markamızı cazip kılan etkenlerin başında geliyor. Ürünlerimizin ve teknolojilerimizin küresel ölçekte kanıtlanmış verimliliği, dünya genelinde yüzlerce firmanın güvendiği bir çözüm ortağı olarak kabul edilmemizi sağlıyor.

Geniş Çözüm Alternatifleri

Zaman içerisinde soğuk hava deposu kapılarıyla başlattığımız üretim gamımıza yalıtımlı paneller, raf sistemleri, aydınlatma çözümleri gibi diğer ürünlerimizi de eklemiş olmamız sayesinde bütüncül çözümler sunuyoruz. Yalnızca gıda saklamayla sınırlandırmadığımız hizmetlerimizi, işleme tesisleri projeleri ve taahhütleriyle bir adım daha öne taşıyoruz. Ürün yelpazemizde, hız ve verim artışı kazandırmanın yanı sıra hayvancılığa çağdaş bir yaklaşım da getiren et kesim sistemleri de bulunuyor.

Öncelik Enerji Verimliliğinde

Günümüzde özellikle enerjinin verimli kullanılmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarına önemli yatırımlar yapıyoruz. Endüstri 4.0 gündeme gelmeden önce başladığımız akıllı cihaz geliştirme girişimlerini de hız kesmeksizin sürdürüyoruz. “Nesnelerin İnternet’i” anlayışının önemini yıllar önce kavrayarak soğutma cihazları ve kontrolörler arasında iletişim kuracak alt yapı hazırlıklarını tamamlamış durumdayız. Çok yakın bir gelecekte tüm ürünlerimizin I 4.0 prensiplerine uyumlu çalışmasını; kurduğumuz sistemlerin enerji verimliliğinin otonom şekilde ayarlanmasını hedefliyoruz. Bu sayede gıda saklamadaki en büyük girdi kalemi olan enerji tüketiminin kontrol almış; ciddi bir maliyet avantajı sağlamış olacağız.

Gelecek İçin Gıda Güvencesi

Hızla artan dünya nüfusunu bekleyen en temel sorunlardan “gıda güvencesi”nin sağlanması için de çok ciddi yatırımlar ve bilinçlendirme çalışmaları sürdürüyoruz. Topluma karşı bir sorumluluk ve ödev olarak gördüğümüz bu çalışmaları, Türkçe, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Arapça dillerinde hazırladığımız kitaplar ve belgesel filmlerin yanı sıra dünya çapında konferanslar, eğitim etkinlikleri, toplantılar ve seminerler biçiminde hayata geçiriyoruz.

Daha İyi Bir Dünya Elimizde

Geliştirdiğimiz teknolojiler ve kurduğumuz tesislerle yetinmiyoruz. Cantek olarak daha iyi bir gelecek, daha yaşanabilir bir dünya ve daha müreffeh, daha mutlu toplumlar için pek çok sponsorluk desteğiyle de hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz.

Bizler, enerjinin doğru kullanıldığında daha iyi bir geleceğin mümkün olduğuna inanıyoruz. Sektör içi ve sektör dışı tüm bileşenlerle birlikte dünya toplumlarında da bu inancın benimsenmesi için uğraşıyoruz.

CAN HAKAN KARACA

Can Hakan KARACA